Παγίδα

8

Σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω μία παγίδα στο άνοιγμα και αυτή είναι στο σύστημα στην Κάρο-Καν. Όπως ήδη γνωρίζετε η άμυνα…

 

.... Κάρο-Καν είναι ένα πάρα πολύ σταθερό άνοιγμα και είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει ο λευκός στις πρώτες κινήσεις.  Ωστόσο θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες όμορφες μανούβρες τις βασίλισσας, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα παιχνίδια σας.

 

Έτσι λοιπόν χωρίς περισσότερη καθυστέρηση ας ξεκινήσουμε! Έπειτα από τις κινήσεις:

 

  1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 (4... Nf6) 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6

(6... Nf6 7. h5) 7. Ne5

 

Έχουμε τη θέση του διαγράμματος 1

 

6

 

Η καλύτερη κίνηση για τα μαύρα είναι να παίξουν τη βασίλισσα στο δ6 ώστε να επιτρέψουν στα λευκά να φάνε τον αξιωματικό στο η6. Έπειτα από αυτό τα μαύρα θα έχουν ένα ικανοποιητικό παιχνίδι στο οποίο μπορούν να δώσουν τη δική τους μάχη.

 

Συνήθως οι παίκτες με τα μαύρα θέλουν να κρατήσουν τον αξιωματικό τους. Παρεμπιπτόντως τα μαύρα έχουν χάσει τρεις κινήσεις ώστε να αναπτύξουν αυτόν τον αξιωματικό. Αυτές ήταν Αζ5, Αη6 και θ6. Αυτού λεχθέντος, είναι “φυσιολογικό” για τα μαύρα να παίξουν αξιωματικό θ7.

 

7

 

Μπορείτε να βρείτε την καλύτερη συνέχεια για τα λευκά; Πραγματικά τα λευκά έχουν μία πάρα πολύ ισχυρή μανούβρα με την οποία μπορεί να κερδίσουν υλικό.

 

 

  1. Qh5!

g6 9. Qf3 Nf6 10. Qb3

 

Έπειτα από αυτές τις αναγκαστικές κινήσεις τα μαύρα δεν μπορούν να προστατεύσουν το ζ7 και το β7 ταυτόχρονα. Τα λευκά κερδίζουν υλικό.

10...Qd5 11. Qxb7 Qxe5+ 12. Be2 {Resigns} 1-0

 

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε τα δωρεάν μαθήματα στο άνοιγμα και να μάθετε πολλά πράγματα και παγίδες. Παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed
Παράδειγμα 1

  Παίζουν τα μαύρα

Διαβάστε εδώ!
Παράδειγμα 1

Παίζουν τα λευκά

Διαβάστε εδώ!
Παράδειγμα 1

Παίζουν τα λευκά

Διαβάστε εδώ!
Παράδειγμα 3

Παίζουν τα μαύρα

Διαβάστε εδώ!
Παράδειγμα 3

Παίζουν τα μαύρα

Διαβάστε εδώ!
Παράδειγμα 2

Παίζουν τα λευκά

Διαβάστε εδώ!

Πληροφορίες


Ακολουθήστε


     Google    Facebook    Likendin

     Twitter    YouTube 2    Rss

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Υποστήριξη