Στομάχι

21

- Πονάει το στομάχι μου σήμερα…
- Τι ήπιες χθες;
- 15 μπύρες…
- Μπορεί να κρύωσες!!

FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Πληροφορίες


Ακολουθήστε


     Google    Facebook    Likendin

     Twitter    YouTube 2    Rss

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Υποστήριξη