Μόρφωση

24

Το μεγαλύτερο “όπλο μαζικής καταστροφής” ή με άλλα λόγια ο μεγαλύτερος εχθρός όλων των κυβερνήσεων είναι η μόρφωση!


Ναι η μόρφωση και η παιδεία είναι ένα ισχυρό όπλο το οποίο μας βοηθάει να σκεφτόμαστε και να μην πιστεύουμε ότι κοτσάνα μας ξεφουρνίζουν.

FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Πληροφορίες


Ακολουθήστε


     Google    Facebook    Likendin

     Twitter    YouTube 2    Rss

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Υποστήριξη