Ερώτηση

34

- Μπαμπά τι διφορά έχει το τζάμπα από το δωρεάν;

- Βλέπεις το σχολείο απέναντι; Εκείνο είναι δωρεάν αλλά εσύ τζάμπα πηγαίνεις...

FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Πληροφορίες


Ακολουθήστε


     Google    Facebook    Likendin

     Twitter    YouTube 2    Rss

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Υποστήριξη