Διοικητικό Συμβούλιο

4.2

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σύμφωνα με την ψηφοφορία που διενεργήθηκε στις 30 Απριλίου του 2018 είναι η εξής:

 

Πρόεδρος : Ευάγγελος Καίσαρης

Αντιπρόεδρος :

Γεν. Γραμματέας :

Ταμίας :

Έφορος:

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Πληροφορίες


Ακολουθήστε


     Google    Facebook    Likendin

     Twitter    YouTube 2    Rss

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Υποστήριξη